Cultura.

În comuna Zăvoi, există cinci cămine culturale,  în incinta cărora se desfășoară diverse activități culturale, sociale şi educative pentru comunitatea locală, tradiționala rugă a satului, precum și alte sărbători și evenimente. Clădirile în care funcționează așezămintele culturale sunt propietate a comunei Zăvoi, fiind evidențiate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei.

 

Așezăminte culturale
Denumire Adresă
Căminul Cultural Voislova Voislova, nr. 22A
Căminul Cultural Valea Bistrei Valea Bistrei, nr. 16
Căminul Cultural Zăvoi Zăvoi, nr. 47
Căminul Cultural Măgura Măgura nr. 117
Căminul Cultural Măru Măru, nr. 263

 

IMG_5231

În anul 2012 au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare la clădirile în care funcționează Căminele Culturale din localitățile Zăvoi și Măru, lucrări ce au fost finanțate din fonduri de la bugetul local al comunei Zăvoi.

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...