Cultele religioase.

Icoana facatioare de minuni de la MaruPe raza administrativ-teritorială a comunei Zăvoi, funcționează mai multe biserici ale cultelor religioase recunoscute de lege. Cele mai vechi lăcașe de cult aparțin bisericii ortodoxe, toate fiind ridicate în sec. XVII-XIX.

Cel mai vechi lăcaș de cult este Biserica Ortodoxă din Măru, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, ce a fost construită în anul 1792, fiind sfințită în anul 1799. În anul 1934 este demolată și reconstruită pe cheltuiala enroriașilor, fiind sființită a doua oară în anul 1937.Pictura este bizantină, fiind lucrată de pictorii Gheorghe și Cornelui Baba.
În incintă bisericii se găsește o icoană a Maicii Domnului, despre care se spune că ar fi făcătoare de minuni, icoana fiind pictată în anul 1520 la muntele Athos.

Biserica Ortodoxă din Măgura, poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a fost ridicată în anul 1823, fiind reparată din temelie în anul 1912.

Biserica Ortodoxă din Voislova, cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir, a fost construită la începutul secolului XIX, fiind renovată din temelie în anul 1926.

Manastirea Poiana Marului

Biserica Ortodoxă din Zăvoi, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost contruită în anul 1936 prin contribuția enoriașilor.
Biserica Ortodoxă din Valea Bistrei, poartă hramul Sfântul Ioan Botezătorul și a fost construită în anul 1946, în urma strădaniilor enoriașilor din localitate.

Schitul de la Poiana Mărului, poartă hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, iar lucrările de construire la lăcașul de cult au fost finalizate în anul 2002, ahitectura bisericii fiind în stil bizantin.
Din anul 2007 aici viețuiește o comunitate de maici.

Conform datelor de la ultimul recensământ al populației, din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor comunei sunt ortodocși (83,02%), însă se întâlnesc și alte minorități confesionale cum ar fi: penticostalii (7,29%), baptiști (1,77%), adventiștii (0,68%), romano-catolicii (0,48%) și alții. Pentru 6,51% din locuitorii comunei, nu este cunoscută apartenența confesională.

Așezăminte religioase
Denumire Adresă
Biserica Ortodoxă Voislova Voislova, nr. 19
Biserica Ortodoxă Valea Bistrei Valea Bistrei, nr. 100
Biserica Ortodoxă Zăvoi Zăvoi, nr. 137
Biserica Ortodoxă Măgura Măgura nr. 33
Biserica Ortodoxă Măru Măru nr. 16
Schitul Poiana Mărului Poiana Mărului f.n.
Biserica Baptistă Voislova Voislova nr. 24
Biserica Penticostală Valea Bistrei Valea Bistrei nr. 55
Biserica Penticostală Zăvoi Zăvoi nr. 130
Biserica Penticostală Măgura Măgura nr. 73
Biserica Adventistă de ziua a 7-a Zăvoi 23 August nr. 52A
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...