Demografice.

Evoluția și tendințele demografice reprezintă repere cu o importanță majoră ce angrenează influențe directe asupra întregii comunități locale. De aceea, colectarea și prelucrarea informațiilor veridice, cuantificate și actualizate, reprezintă premise în măsurarea performanțelor, în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Date demografice comuna Zavoi
Sub aspect demografic, comuna Zăvoi a înregistrat o involuție după anul 1990. Astfel, conform datelor statistice, în anul 1992 comuna Zăvoi avea 4570 de locuitori, în anul 2002 avea 4343 locuitori, iar la recensământul din anul 2011 populația stabilă a comunei mai număra doar 3946 de locuitori.

În anul 2011, densitatea populaţiei era de 35,56 locuitori pe km2, această valoare fiind inferioară celei de la nivel naţional (84,4 locuitori/km2). Pe de altă parte, densitatea populaţiei din judeţul Caraș-Severin este de 32,21 locuitori/km2.

Distribuţia populaţiei sexe este una echilibrată, din totalul populației stabile de 3946 de locuitori, înregistrată la ultimul recensământ, un procent de 50,68 % din locuitori îl reprezintă persoanele de sex feminin ( 2000 persoane), iar 49,32 % îl reprezintă persoanele de sex masculin (1946 persoane)


Date demografice comuna Zavoi 3
În tabloul demografic al comunei Zăvoi, cea mai bine reprezentată grupă de vârstă este cea din segmentul activ (30-60 ani) cu un procent de 42,24% din totalul populației, ceea ce denotă un potențial demografic ridicat pentru mediul economic local.

Populația vârstnică (60 – 85 de ani și peste) deține locul doi în clasamentul grupelor de vârstă cu un procent de 21,79%, acesta fiind o consecință a migrării populației tinere spre mediul urban și în străinătate.

Grupa de vârstă sub 15 ani, cumulează 17,58% din totalul populației, rată mai scăzută decât populația vârstincă, reprezentând un efect al schimbărilor sociale din ultima vreme și a dificultăților materiale în creșterea copiilor. Totuși, acest procent este superior celui de la nivel naţional, unde tinerii reprezintă doar 15,9% din totalul populaţiei.

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...