INFOTURISM  ZĂVOI

Valea Bistrei se numără între zonele reprezentative din nord-estul Banatului, cunoscând frumuseți naturale si zămisliri umane remarcabile. Depresiunea este străbătută de la un capăt la altul de râul Bistra, cele 23 de asezări întinzându-se pe o distanță de peste 40 km, de-a lungul culoarului, ori pe văile săpate adânc în inima munților de afluenți. Partea nordică a culoarului este străjuită de masivul Munților Poiana Ruscă, dominat de vf. Pades (1374 m), iar la nord se desfăsoară culmile Munților Țarcu (2204 m). Adunându-si apele de pe cele două masive muntoase, Bistra străbate un traseu lung de 45 km lungime până la vărsarea în Timiș.
Masivele Țarcu si Poiana Ruscăi străjuiesc Valea Bistrei, această trecătoare făcând legătura între Banat si Țara Ardealului.
Poziția geografică favorabilă i-a conferit Văii Bistrei din cele mai vechi timpuri, funcția de cale de acces trans – carpatică.
Pe aici au avut drumuri dacii si tot pe aici au construit drum nou romanii, spre Sarmizegetusa, capitala Daciei romane.
Comuna Zăvoi are în componență următoarele localități: Valea Bistrei, Zăvoi, 23 August, Voislova, Măgura, Măru, Poiana Mărului.
Principala atracție turistică de pe raza comunei Zăvoi este localitatea Poiana Mărului, denumită în trecut „Staţiunea climaterică Poiana Mărului”, datorită aerului curat din această zonă și peisajului armonios, care îmbină paduri de conifere și foioase răspândite între Muntele Mic, Vf. Nedea și Varful Pietrei. Un grup de specialiști francezi au constatat că coeficientul de ionizare negativă din zonă este de 10 ori mai mare decât cel existent în punctul de cadere de la cascada Niagara sau cel din stațiunea Davos din Elveția.
Interesul pentru zona din jurul localității Poiana Mărului s-a manifestat de pe vremea dacilor, găsindu-se aici numeroase vestigii, dintre care cel mai important este un altar păgân la altitudinea de 1200 m pe versantul nordic al masivului Muntele Mic. Denumită de localnici „Pietrele Scorile”, zona pare a fi fost locul de vânătoare preferat de daci.

Infoturism Zăvoi

Zăvoi

La ieșirea din localitatea Oțelul Roșu, călătorind spre Hațeg nici nu-ți dai seama când drumul șerpuiește peste o calea ferată la stânga către Poiana Mărului și ești în comuna Zăvoi. Locul din care se administrează întreg ținutul magnific al depresiunii Bistrei.
Vizitează

Valea Bistrei

Este un sat situat în nordul județului Caraș-Severin situat pe drumului național 68 (DN 68) imediat după localitatea Zăvoi în drum spre Hațeg. Locația pitorească privită de pe dealurile ce o împrejmuiesc lasă impresia unei așezări rustice deosebite.
Vizitează

23 August

Localitatea 23 August este cunoscută drept colonia Comunei Zăvoi ce găzduia în trecut principalii meșteri ai zonei și familiile acestora. Demarcarea de localitate Zăvoi este făcută de calea ferată ce se prelungește ascuns pe lângă drumului național 68 (DN 68)
Vizitează

Voislova

Acest sat arhaic își are originea învăluită în negura timpului, fiind descoperită o aşezare romană construită din piatră, la vestul localităţii Voislova, unde au fost identificate urmele unei mici fortificaţii – castellum (38/47 m)
Vizitează

Măgura

Mica așezare Măgura, situată pe marginea pârâului Bistra Mărului este ușor accesibilă de pe drumul județean 683, accesul auto putându-se realiza cotind dreapta în drumul spre Poiana Mărului.
Vizitează

Măru

Principalul punct de atracție este Biserica parohială ortodoxă Măru, care poartă hramul Pogorarea Sfântului Duh și se sărbătorește de Rusalii când are loc și ruga.
Vizitează

logo_1
logo2
logo ue
logo4
logo7

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...